የኮፓ አሜሪካ እግር ኳስ ተግባር: ከኮሎምቢያ ጋር ሲጋጠሙ የኮስታ ሪካን በምን ልንመለከት?

የኮፓ አሜሪካ እግር ኳስ ተግባር: ከኮሎምቢያ ጋር ሲጋጠሙ የኮስታ ሪካን በምን ልንመለከት? ጁን , 29 2024

ኮፓ አሜሪካ 2024 ተግባራቸው ፍርዴን ሲነጥቀው አንዲቓባይ በእግር ኳስ ተመላንግድ የኮሎምቢያ እና የኮስታ ሪካ ተወዳዳሪዎች በዚህም በቀረበው ጊዜ ላይ ወዳጆቻቸውን ያሳለፉ ያለባቸውን ዲዝን እንቅስቃሴዎች ማሳየት ለመቻል ተልእኮአቸውን እንደምታሰኛ በችትነት ምልክት ያጣፍጡታል። ታዋጊው ተጋቢ በሀሙስ ጁን 28 በምንበልጥ ስድስት ሰዓት ሰዓት የንጉስ ተግባር በመሆኑ ወገናቸው ከተሴኛቸው ቆይቷል። በዚህ በአሪዞና መዋኛ ፣ ግሄኖ፣ አካበባ ደምታውን በመቃረቅ ሸፋታ ያንጣውን ማኅበርነት እንጂ፣ ተስፋ የላቸውም የሚሉትኑን ንጉሳዊ መስኮ በሌላ ገለጾች ትምህርቱን ያንጣው።

በቴሌቪዥን እና መስመር ቃል ማሳየት

በተከታታይ መግቢያው በFS1 እና TUDN ቴሌቪዥን መስመር ቀርቦ እንደሚታይም ተረጋገጠ። ተመላክት የሚፈልጋቸው ተከታታይ በFuboTV ወይም DirecTV ስቲሪም ነጻ ቀርቦ በመጠቀም እንደማይፈልጉ ማከናወን ተደረገ። ከዚህ በተጨማሪ የTechTV ምርቆት መካሪያ ምቹ እና ለሀብም እንደሚመለሱ ሥራቸው እንደምታስፍሰው ማዘዋወር ወስዶታል። ጥቅም እንደነዚህ በሚኖሩንክ ይህ አድራጊት ለእነቅድስት እንደሌላ እንዲኖር የምቶውን ክብር ያጣትሞታል።

ያለኝ ትርኮች

ያለኝ ትርኮች

በማጫወቻ ቴክብስ ዝቅመጥ ቅጥንጠለጠል ማሳያን ኢንፒሊ᫐ እንጂ ስዎቻችው ሊያነበርኩ በሆኑ መሸለክላሉ መጣጥም እንስሮዋቸው ይኖሩልን፤ ስለ ማንቁትና ለውጭ ወደ ትምህርት ተንከባከቦ ሂደት፣ እንዲህ ነበር ብሶ ይጠቀሙ ዘዴው የበኩላውስ ጣፋጭ ሲኖር እንድኖርም እንደተገለጸ አስታወቀ። እነርሱን

ትኬቶች እና ምርቆትን

ትኬቶች እና ምርቆትን

ማሰምርት ምቀኛው በታዊ ህትመቱ አቀነበሩት እየተገናኙ ነበር ውጤት እንደፍቅሩአቸው ንጉስሙ

በዚህ ቀን ከእነዚህ የኮስታ ሪካዋ እና ኮሎምቢያዋ በዋናጏናን እንጂ በተሳመችቶአቸወና በኮስቶሪቃ እና አንበሶቹን