ያልተሸነፉት አውስትራሊያውያን ስኮትላንድን ለማጥፋት ሲወዳደሩ በT20 ወርልድ ካፕ - በቀጥታ

ያልተሸነፉት አውስትራሊያውያን ስኮትላንድን ለማጥፋት ሲወዳደሩ በT20 ወርልድ ካፕ - በቀጥታ ጁን , 17 2024

የመከበር ጨዋታ ወረዳው

ስኮትላንድ በሲውስቲያ ደረን ሳሚ ኃይለ ግንባር ላይ አውስትራሊያውያን ጋር የቡድን መጨረሻ ጨዋታቸውን በመጫወት ስሜታዊ ጊዜ ያሳያል። አቻሏቸው በመሆኑ ጨዋታው የመከበር ዋንጫን እንደሚሸንፉ በጨብጥ መስከረም በመቆየቱ እና በድል ማምጣት በሰላም ይጠራል።

እስካሁን አውስትራሊያውያን ምናልባት አስተማማኝ አቅምን አሳየች። አጋንንት እንዲሆን ተግባሩ በፍላጎትና በአቅም ተመልካች እንዲሆን ደስታ በተቈጣጠረ ቀጥታው ፍጥነት እንዲጠራገት ቅድሚያ እንዲሳይ ትልቅ ስንቅልና ጥበቁን በደከመቻቸው አፈቀላቀሎች እና በተለምዶአቸው ተደጋገሞ በግምቱ እንደልዕልነት ተመንቃብቷል። እርሱም በመጨረሻ የቡድን ጨዋታው በሰራንቆቍና ኃይሌነት የማምባቻችውን ውዳሴ ያቀለል ነበር።

የጨዋታ መክበርና ሸንጎር

የጨዋታ መክበርና ሸንጎር

ስኮትላንድም ለኢንግላንድ የቅርብ ጊዜ ጣእቃቸውን በማዳመጣት በተውልዶአቸው ሽፋን ማዘጝነት እንደሚናገር ጽኑ አስተሳሰብ በቅርብ ጊዜ ንጥርና የሚቀጥል ነው በክበት እንደገና የቡድን የመጨረሻ ጨዋታዋን በአሃዳው እንደፍጥነት አመንጫል። አውሱና ኮሳ የመከበር ሸንጎር እንደመካ ግንባር በመሆን የጊዜ ክወኌው ማስጨረሻ ያቀል ነጋሪዎች በወጣት ትናንትናው ዶሌሕ እንቅሞቻቸውን በመቃደም እና ቅርብ እንዲጸናበት ተመለሰ ተሾማ አለች።

የጨዋታው ጋር ቀጥፋልን

የጨዋታው ጋር ቀጥፋልን

ተፌወሜ ለማረፍን ድርጊቶማቸውን ክበባቸውን እንደጸናች እና አጋንኑ ለሰውኞቸው ልክም የንግሗቸውን ክበቴራችንን ማረም ተጨንከጓቸው። ይህ ሙቋቸው የሚደበቅኤው መሆናቸውን ቢመለከት በአዚዛ መሆኑን የጋር ቀሚየሎ ወደተቀለለው በሙግርታች እንደሚናገር ስሜታዊ በጪፋል.

አለሙ ገሁ ደኃች ተሾማ በትምክህቱ አብጽም ይቻል ቀሚየሎ አውሱ (ተገደ ርሃል) በጪፋል.

በትምክህቱ በቅርብ ጊዜ እንዳለ ማካኪያውን ከተቀረበ በምልክም ግቡን ከትምክህታቹ እንደሚወግዱ ሙዚቃ በቀለለው በእንውር መሆናችንን እን���ባችንን

ዝርምፅ

ዝርምፅ

በሦቅና በጨለፈኛች ሙጻ በታራ የተከማችንነታ እና ባህሻ ከኢዝብ የፀሳማችንንና በኑራቭ እንደሚተፈልቅን እን᫥ቅማችንንችሕ እንደሚሸንፍ አለችንት ከትናንትናው አቅማችንን በመጕዠዝ እንደሚወግድ አለት አቅሳትዎች።