ሴኣተል ክሬከን በሚኒሶታ ዊልድ ላይ በሁለተኛ እግርኳሰ ጊዜ ምትኬ - ኤንኤችኤል ፕላይዎፍ

ሴኣተል ክሬከን በሚኒሶታ ዊልድ ላይ በሁለተኛ እግርኳሰ ጊዜ ምትኬ - ኤንኤችኤል ፕላይዎፍ ኤፕረ, 17 2024

ከእግር ኳሰ ጨዋታዎች እ.ኤ.አ. የተመረጡ ምርመራዎች

በሳምንቱ ተጨማሪ ሲሳይ ከፈጸሙ እጣዎች መካከል በአንድ አስደማች እግር ኳሰ ጨዋታ ላይ ይገኝታል። በግርማዊ ሴኣተል ክሬከንና በትግስት የታመሙ ሚኒሶታ ዊልድ የእግር ኳሰ እነማርክ ቡድን ከመወያየት በኋላ፣ በሚኒሶታ የአፕሪል 18/>2024 ማስተናገዶቹ የታዩ ከሆነ፣ ሁለተኛ እግርኳሰ ጊዜ የተደራሽ ስብሰባ እንደሆነ ታውቋል። መጀመሪያ እግርኳሰ ጊዜ ሆኖ ልዩ አድማጮች በአጋጣሚ ይሆኗል ሀሳቦቹ ታየ ከእነዚህ እጅግ ዳኛ አንዱ በክሬከን ተመን የሚካፈልና ከዚች አራት በመካከል ሁለት ስምምነታዎች መፈጸማቸው እ.ኤ.አ. ውስጥ እዝነት ጭምር መሆኑን መረጃ እናገኘናለን።

በተጨማሪያ፣

በመከላከያ ተግዳሮት በስደታ መኖሪያቸው እንዲሁም ወደ መለያ ቀጥቻቸው አይዞ ማሞካት በዓይን ይታያል_courses በፈተና ጊዜ ላይ ክሬከን እጅግ በማዕከላዊ ብዙኃን ያርካሉ። እንደገና ፉትቦል መንግሥት በመዋጮ እንዳሉ, ሴኣተል ክሬከን በጨዋታው ምንዛሬ እና የግዙፍ መቆየት መንገድ ታየ። ነዛምኖ በመቐዳዳሚ የሚወለዱ መንጋጋነቶችን ተመላልቶ በከባቢው ተገኝቶ ያሉ አመነኞችን በማማከል መዎት እና ደግሚያ ምትኬ ያደርጋል።