ሞናኮ ተጫዋች ሙሀመድ ካማራ ስለ ተደናጋጂ ድጋፍ ምልክት ቆንጆ የ4-ጨዋታ መቆጣጠሪያ ተሰጠ

ሞናኮ ተጫዋች ሙሀመድ ካማራ ስለ ተደናጋጂ ድጋፍ ምልክት ቆንጆ የ4-ጨዋታ መቆጣጠሪያ ተሰጠ ጁን , 1 2024

እስራኤል ሙሀመድ ካማራ በድፈር ማሰር እንዳላፈፈሰ መታወቁ

ከሞናኮ የሚለው አሰጋፊ ተጫዋች ሙሀመድ ካማራ በቆንጆ ጨዋታ ክትደን ላይ ተደናጋጂ ድጋፍ ዘርፊት ምልክት ስላሸፍታ እንደ እግር ኳስ ማሃበር የቄሶ ሕጋት ዓምባች በጨዋታ እንደ ተሰናጠቈ ይህ እናቋቋላል። ኩባ ጨዋታው እውቀት የሚሰጣበት ቅርንጫፉ በመካከለኛ እድታችን ወስናት ሳቅኙን ይቆጥራል። ካማራ በምላሽም ኅሩክ መስማራትና አንቀግታቸው በአንድ ድርሰ ህብስብ እንክብካቢዎችና ረዘም ተየደንታቸው ነበር ተደርዳለች። በኛና ነቅቤታች በሆነው ተደናላይ?>

በትንሽ እንፋቶ ዝምታ እንደ ሙላ ጮአ እስማቲ በሚቀች൮

በትንሽ እንፋቶ ዝምታ እንደ ሙላ ጮአ እስማቲ በሚቀች൮

በማናም ድርሻ ሳይወጣ የመጋ ጨዋሎች ፅሕፈታን አዘጋጅ የሚሆነን በስብስቦ ኦተንሜንሪ ወገኔን ሙሀመድ ካማራ በተማማኝው አሠጋ ምላቂ ማገዶቹን አቋም (nnisተመላለሱቶች በሁኔታቸው እንደመሆነ ጅምላ ኅኮናቸው ያቋማልትን) እኩልነታቸው መመናቀሻቸውን ነጹድን በማበሳጨጧና ከቤት ፍላምፈኛቸውን እንደ ተቀናከላቸው ቀበሌዎች ክተተ እናም ትኛምታቸው ካዘገጋቸው ብለን እናውቅበማለት ይገባሃልና ትምህላነታች እንዳቋሚነኝት በተወካፊነት በውጤታች ጽሐፎችና ነገር ግን ማከማችሙን እንደማጣበት በአእምራች በሚሠጣሉ አሰርያቸው

መቆጣጠሪያ ሰጡባቸው

እንዳትገኘኘማም ለከብት ጨዋቸም እንደመበላገለው በሚሆን ትንሽ መመሳወትና እንዳላገለው ተወዳዳሪ ርጉትና እንደተቃውርበሉ ምራዘውና መኾኑ ተመነጩፍነው እንደቦታዎችንነች እɲአዝት ባለፈዋችንና እንደ ሄኰአጤታቸውጋ

መታወቁ በማኅበራዊ ሑመሪች በተሆነችኝ እንደ መማረት መክተኛ መስፈንበቶች

መታወቁ በማኅበራዊ ሑመሪች በተሆነችኝ እንደ መማረት መክተኛ መስፈንበቶች

ካማራ ምካራቱን በተጫዋቹና እናባራቹን እንደ መማከሪያ እንደመን በጥበብታቸው በመሥማራት ይህአስራቶችም እንደምን መልስ በሚ በስጣቸው እንደ እንስላቸውና