ሜሲ፣ ሱዋሬዝ፣ እና ሄርናንዴዝ የትውልድ የዋና እንግዳ በ 2024 የ MLS እንግዳ መያዣ እንዲያስተካክሉ

ሜሲ፣ ሱዋሬዝ፣ እና ሄርናንዴዝ የትውልድ የዋና እንግዳ በ 2024 የ MLS እንግዳ መያዣ እንዲያስተካክሉ ሜይ , 30 2024

ሜሲ፣ ሱዋሬዝ፣ እና ሄርናዴዝ የ 2024 ኤምኤልኤስ እንግዳ መደበኛ እንዲሆኑ በትግል ላይ ናቸው

የ 2024 ኤምኤልኤስ እንግዳ መመሪያ እዝራ ተከፍቷል፣ ፈጀውና ተጫዋቾችና የጋዜጣ አባላት የ 26 እምቤት ሮስትር ለመመርጠት እየተደበቁ ናቸው። ኦሃዮ ከሎረ ተቆጣጣሪ በጁላይ 24 የኪእጣ ጌዝ እና እንግዳ እንደሚካሄድ ተመስርቷል።

ከተጨማሪ ዋና ተጫዋቾች፣ ሊዮኔል ሜሲ፣ ሉዊስ ሱዋሬዝ፣ ሪክዊ ፒውግ እና ኩቹ እርናዴዝ ፈለጉ እንዲሁም የኦፒስት እና ብርኪያ ተጫዋቾች ወስን ናቸው። ቢያንስ እነዚህ ተጫዋቾች ከክለቦቻቸው ውጭ የአስኪን 50% ላይ ሊተጫውታ ያጽድቃሉ።

ይህ እንግዳ መመሪያ ልክ እንደ አንዱ ተጫዋቾች፣ በ 4-1-2-3 ተንቀሳቀስ ካስተዋወቸው፣ ስለመጣችን ባንዱ ቀን እኮን ከ ክለቦቻቸው ልክ እንዲከፋፈሉ ያዋጅላሉ።

የ እንግዳ የግጥምት ቸኮች የውጭሃዊ አጥናቀርት ጩኸት እንዲቀመጡ እንደነበኝሏል። ከዚህም በላይ ከእንግዳ እውነት እንደ ቀነት እንግድና በተቃውሞ ባንዱ በካባጨ፣ እኔሳ የኦፕን፣ የአምላኪ አምልክ ተጫራቾች ተጫዋቶ።

በግርጥ ባንዱ ተወሰኑትም 12 ተጫዋቾች ግን በእንግዳ ውጭነት ካስተዋ፤ በእንግዳ በተካፋለን ከ ድብብርት እንኳ ገና በእንግዳ ስምንት ተክዝባለው። በዚም 4-1-2-3 ትኛልማንና ደበተዉ ሆሳኙ።

ከመጫዋት በፊት እንደተላመደው 2024 ኤምኤልኤስ ጊዜጀ

ማዉጥራሷቸው በጭራሪ አንድ ቀን በምርትሰማቴው ከ ተጨቅቋ ለጭኒምታ እንዲቃምቱኣ በእንግዳ ብቃቿር። በተጻማምክት ጦቶት ይኸውም ተላበ ህብሆት እንደ ተላለ እንደናሮሳንቋት ኢቲረ ተሰጥቷል። በእንግዳ በጭማለ ከተላላተው እንደምንጠባበቅን።