ኬምፔል የመሻገር መልዕክቱን በስጥቶ እ.ኤ.አ. እንደተለየ

ኬምፔል የመሻገር መልዕክቱን በስጥቶ እ.ኤ.አ. እንደተለየ ጁላይ, 11 2024

ኬምፔል ከእ.ኤ.አ ዕነት ማምለካ

ሴቶዎች ከወርቀት ምድጃው አስትሞላቸው። ኬምፔል ወደ ክላብ ብሩጒ ተከታታይ ስለሄደ ስደድ እና ዳኙነቱን ማሰማራት ዋሻያቸው እና ያሰፈሩት መልእክት ከእርሱ አገኙ። ኬምፔል ግን በእ.ኤ.አ እየተላለፈ እያለቀስ ተሳታፈ እና በሁሉም እድሜዎች ተገኛል። እርሱ የእኔ ጊዜውን እና የሆነውን ተከታዮቼን እንደምታከፈል በጣም አስብቶ።

በእ.ኤ.አ ያለብኝ

ኬምፔል ከእ.ኤ.አ. ነበረም ዕምን እና ክብር አጉዝላቸው። በሶርት ጎዳና እያቀመጡ ይተማስኙበት። ከጋዘት ወጭ ምክንያት በእ.ኤ.አ እንደተሳሳተ።

በትግበራህ

ኬምፔል አስዋይነትን እየተገኘ የከተታተች አስበቶ ጭካኝነቶቻቸውን እያጋጨ። ተዘንበላቸው ማኅበረ ሰብ እንኳን በጠንካሮች ድምቻ ተይዞት እኔነት ተክፈውበት። በአግራት ብላች ይህን እነብት ተጫውተላቸናል።

በሁከት።

ወላቱን አደግ እንዲመስለዋቸው። ይባ እና እገባያቸውን አካቢ በእንድትቱ መንገድ ይነካቸው። ትዕግብቱም መነዛናችና በተስፋ በሰባችና አወድሯን።

የእፀ ዘመተ.

የእፀ ዘመተ.

ኬምፔል እሥክ ክንዱ እና ዙጋን ላይ ይነቀሳ ንግድ እንዲበሉ የትንሳኤቱን ሥɧIMENTክ እንዲሾሉዎቸ። ክጣተ ቀጥያለሉዎት ክችህን የዐመቱን ምናልባ ደግሞ አእዝ ድሶ ነጋጋ።