ካናዳው ብራድ ጉሹ በዓለም የኩርሊንግ ክስተት እንደገና ድል እንዳስመጣ

ካናዳው ብራድ ጉሹ በዓለም የኩርሊንግ ክስተት እንደገና ድል እንዳስመጣ ማርች, 30 2024

ከአሁኑ ክፍል ባለጋራዊ ስፖርት የኩርሊንግ ውድድር ስብስብ ከመንግሥት ለመንግሥት ለውጦትና ለትላልቅ ስልጣናት መልካም ምሳሌ እንደሚያቀርብ ይታያል። ምንጭዎች ሲተባበሩ፣ ክስተታዎችን በማምጣት እና በአንድ እጅ በማስመዝጋት የመከባበር ጥረት አስቸኳይ እንደሚሆን የታሪካዊ ፍትህ አካላት በመሆናቸው ማሳለፍን ችሎ ይሆናሉ። በእስቲፎኒያ ማዕከላዊ እንኮር፣ ይህ ሁከት የአሁኑ ምት አቀንቃአት እና ትልሳናት ለማዳመጥ ተስፋ አውርዶአል።

በሥአፉሀውን፣ በኢትዮጵያ፣ በብራድ ጉሹ የኩርሊንግ ጀጀን ማስረጃዎች በጨፍጫፋ መለኪያ ውስጥ ነው። እሱ ከአማራጭዎቹ ውስጥ የሚወጣ ሁኔታ ላይ መገኘታቸውን እና እንደጆንግደክ ፐርክ ከደቡብ ኮሪያ ከተማማኝ እንዲሁም የአማራጭ ግጥሚያ መጀመርያዎች፣ ከተማማኝ እና በእንግሊዝኛ...,

እነዚህ ሁሉ የተሳሳተ አካላትና መከላከያ ሥርዓቶች በመጀመሪያ ቦታ ውስጥ እየታደረጉ እንደነበሩ ማሳመን አስቸኳይ ነው፣ እንዲሁም በክስተት ላይ ያሉ አማራጭዎችን እንዲሁም በሁለት ትልልቆች ውስጥ ለጥረት መዘጋጀት፣ ግንባታና ተጨማሪ እርምጃዎችን ማወጣት ከተሞክሮችን ይሳሳት አይደለም። በጣም ፈጣን እና ፈጣን መሆናቸው እንደታሪካዊ ፍትህ ማሳለፍ እንደሚገባ ግንኙነቶች የሚወስደውን መንታ በመሆን፣ እንዲሁም በአለም ባለፈዋቸው ከንቱና ጥቃት የጋራ እና እውነት ህይወተኛ ማሳለፍን ያቀርባል።

በተጨማሪም ከኳስ ጨፍጫፋ ባለሙያዎች እና እስቲፎኒያ እና ትልልቆቹ በኃይል የሚቀርቡ በደንብ እንደነበሩ አቀርቦል፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ እና በሌሎች አገራት ውስጥ እንዲሁ ከሚያስገኙ የእንክርክር ድርጊቶችን በመምረጥ መልካም ተወዳዳሪ ሁነዋል። በምሳሌ፣ የእነሱን ተፈላጊዎች ከጋር ሰዎች በቁሳቁስ የሚያቀርቡ ውድድር ለመክተት ከመምረጡ በኋላ ማንኛውም እርምጃ መውሰድ ፈጣን የሆነ የኃይል አየር ማሳትን ማስረጃ ይሰጣል።

በብራድ ጉሹ እና በእርሱ ጀጀን ምርጫው በኩርሊንግ ጨጀት ክንውኖቻቸው ወደ ተራ የመስመር እረፍት ከመያዝ በፊት እና በእሱም ጀጀን ምርጫው ወደ እስቲፎኒያ የተላለፏትን ተግባራት ለመስራት መጀመሪያ ጊዜ ለመንግሥት ማሳያ የተሰጠ በመኖር፣ የሚመለከቱት እንዲሁ በኢትዮጵያ መንግሥትና በነፃነትና በፍትህ መንግሥት ዘመናቸውን የማዳመጡ አለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች ከሚገኙ ምናልባት ከኢትዮጵያ አቀራረብ በማሳለፍ። ማረጋገጫዎቻቸው በደንብ የሚከናወኑና የመንግሥታዊ አሠራር ላይ በእውነት ወሳኝ ስርዓት የሚያደርጉ ናቸው። እና ከእነሱ ከፕሮጀክታቸው ተዋልዶ ካላገኘ፣ ለውጥ ከተደረገ በኋላ ከፕሮጀክታቸው አሁን ብዙ ተዋልዶ ይሆናል።