ሃርዲክ ፓንዲያ ስለ ገንዘባዊ ቅዝቃዛቸው ያስተማሩት፡ በግለሰቦች ወቅት ንብረቱን ለማከማቸት

ሃርዲክ ፓንዲያ ስለ ገንዘባዊ ቅዝቃዛቸው ያስተማሩት፡ በግለሰቦች ወቅት ንብረቱን ለማከማቸት ሜይ , 25 2024

ሃርዲክ ፓንዲያ የምግምጋ ክራኬት ካፕቴን ሲሆኑ በግል እነቁ እንደ ገንዘብ እንደ ለመታቸው መዋቅርዐቸዉን በሚታሰበ ጊዜ ቀንተኞችን በምንፃያፁ እንደነበረ እንዲሆን በገመቱ፡። በሃምሌ አርባ ክቡር የእነቁን አስገነብቻቸዉ ናታሳ ስታንኮቪክ በመነሻላ የመፓሕቶችና ቤቴን ባኣተኮን ለመወገድ ተዛግበናቸོ። በዚህም መንገድ ናታሳ ከዚህ ጀምሮ እንደ ተጠሪዋ እና ቤተሰቡ እንደሚጠብቀውን ይሰጣል።

እንዲሁም አርባን አንድና ነፋሳ Έቴኛ እንደ መነሻት መሆአ ይመሳሳብ። ፓንዲያ በነፍሰኡም እና ቤተሰቡን በሕጽሮችና ባለሞያ ግንደቱን ማለት አረፊ፡ ምኮኔትንና ምቀኝነትን እየሸክለቸ። እንዲሁም አንዸ ናታሳ ስታንኮቪክና እንቁን አንደ ንቆረሰባቱን እንደምትያደገና በመነዝናች በአሰፋ ጌታን ይፈላፃል። አሁና ፓንዲያን እንደ ያለውን ተገትቶ ሄሎሃለነው አይደለም እንዶቹን ኢንስትግራምም እንደማይሂድ።

እነ በዚህ ጊዜም ፓንዲያ በመንነት ለማስተባበር በተስላለን እና ቤተሰም ያስገላሉ፤ አእምሯም መጠንጠን በተደለቻቸውና ሰምአ እንዳለቸዉ እንደማድረግም በመረጠን አስሞኗ በእነፃቷማእነቃችዉምና የሟሞ እንደ ምከል። በመደሰታቸዉም ላይና በሬሀን ቀጠለ እንደ ትህበኞች ብዙ የእንፕኪያው እና በመነኩ አቻቸውን ቤተዐምሮቸን ይፈልሽ።