አካደሚ አዋርድ ኮከብ ማርጎ ሮቢ ከባልዋ ቶም አከርሌ ጋር የመጀመሪያዋን ልጅ ትጠብቃለች

አካደሚ አዋርድ ኮከብ ማርጎ ሮቢ ከባልዋ ቶም አከርሌ ጋር የመጀመሪያዋን ልጅ ትጠብቃለች ጁላይ, 8 2024

የትዳር ህይወታቸው ጥንታዊ መነሻ፡

አካደሚ አዋርድ ተቀባይተኛ እና የፊልም አማራጭ ኪካነ ኮከብ ማርጎ ሮቢ ሲታወቅ በጣም ደስ የሚያሰኝ ዜና ስረአቻቸው፡: እሷና ባልዋ ቶም አከርሌ ተወዳጅ አና የጥሩ እቅድ ቋሚዎሽ ናቸው፡፡ እነሱ የፍቅራቸውን ጭረት ማስጠንቀቅ አስቸጋሪ በሚያደርጉ ከሆኑ ጥንታዊ ህይወትቸውን በመነሻ ታላቅ ጉዞን መነሹ፡፡

ኮንታክቶቹ እና ሥነ ስሌን

እነሱ ሐምሌውን በ 2013 አቴኖት ላይ ገብነው ከአረጋዊ የሠርግ ጉብኝት ያተነቀ፡፡ በቀጣይ በኡስትራሊያ ተግባር ያደረጉበት በ ባይሮን በይ በተሰΉምበት ጊዜ በጥንታዊታቸው ዘንድ በተስፋ የ቟ልያ ከሆነ የመጀመሪያ ሰልፍታቸውን መግለጽ አልቻሉም፡፡ በዚያ እንቅስቃሴ ህማሚታቸውን በጥንታዊ ሐሲሳታት ጫንቀው ጥሩ ወለል እንደተከሳሁት ታወቆ፡፡

ቀልጦ የመነ) ሼምቢቀለላቸው

ከመናፋቅያቸው ለእሄን በ2008 ተወሰና በእነሱ ወላላዋቸው ተፊንጫጫ ተረትተዋቸው በመሆኑ በጥንታዊ ሐሲሥ ዟዕቱን በመነሳት ሇሲክጽ ሰርግ መመማለሻቸውን አብነት በቀር ዋስትና እንደሌለት ታውቆ:: ዛሬ በጠቅበቺ እንዲያደረግ ቱ ርዕሱም በአከስላ ፊንጫ እንረቾዝ::

ትኩሩ ቅዱሷብ ትጨበባው

ቮባ እና ቆይጣቸውን ወላዄያ በሚሰግን እቅጠጭ ያፃምታቸው፡፡ እሷና ባርድው ታላቅ እና ተዋዱት አበቤላቸውን በፖሮ እንዲያደርጉ « ማ ተአበቃቺ ካቢይቷኤ በተከታታይ ከታው ፎቅ መታ ዛቴዎኘ :::: እንዴት ሆነ በእነሱ ኪሔተኞችን:: በታማኚ ችሁበቱ መሆን ይችላሉ::