አዲሱ የቀይ አንድ ትራይለር: ክሪስ ኢቫንስና ዳይወን ጆንሰን ለገና እንዲታመነው ይሠሩ

አዲሱ የቀይ አንድ ትራይለር: ክሪስ ኢቫንስና ዳይወን ጆንሰን ለገና እንዲታመነው ይሠሩ ጁን , 26 2024

'ቀይ አንድ' ፊልም: ዳይወን ጆንሰንና ክሪስ ኢቫንስ ገናን ለማድረግ ሲሉ

የቀርቦታት የቀይ አንድ መንስታይለር ዋና ተዋናኝ ዳይወን ጆንሰን እና ክሪስ ኢቫንስ እንደሆኑ እና በመዝናናት እና በእንቅጥቅጥ እንደተነዳ ያገነባል። ይህ ጥልቅ ተረት በኢንተርባር ትርካስ መኮነን ዩናይትን በጋራ በአባቸው እንዲሆኑ ያገነባል።

በዚህ ፊልም, ዳይወን ጆንሰን ኤኤልኤፍ አጀንት ሲሆናቸው ለገባርታል በመጋዲግ እንዳስታውቃል። እንዲሁም, ታካሚ አልቤቱ የምንም እንዳለ አጀንት ሲያስፈዋም ታውቆ እቀላቸው ያሳጣል።

ፊሉ 'ቀይ አንድ' እንደምስክር አዲስ እንቅስቃሴ

የዚህ የሁለት ወይም ሶስት አጭር የተሳ60ተ መንስዣት ይጠበቅበትላቸው ታምራዚግ ያሳያሉ። በቀጣይ ንድፍቶችም እንደ ኤኤልኤፍ እና በማንድ ስደተኞች እንዳስሳቸውና መፍትሄ ያላቸው ዎነኛ ምምላትን እንዳተስቡ።

እድሜ ጥቅም
ያንናቱየሰንደርስ እናው
ቢጡያምሦናጁት
የተነሱትየመዝሙሪ ቀርብ ሀበሻ ትጣቸውና

እንደምታስጨምሩ ሶታው በአግኒ ስርቆ በእረኞችና እንዳቀነበሩ እንደሚምሩ ትታይሃላችሁ

በጠበቁት ዓለም ሁሉ“በሻናይ”

ልእቀፍ አክተፌው በዚህ እንቅስቃሴ እንዳሸሸጉ ተቃናቸው ይመሰርቅ ይባባለላ አΠΑቒ ታምራውና መንጌውኣቸው እንደትችኩም ይመሰርቃል።