አምላካችን ጉባኤ የገንዳው ምክሮችን ይቀርብ እንደሚል ተሰናበታች

አምላካችን ጉባኤ የገንዳው ምክሮችን ይቀርብ እንደሚል ተሰናበታች ጁን , 24 2024

አባት ክሪስ ኦያኪሉም ከእሳት ክስተት በኃላ የተፈርጎ የጉባኤ ግንባር ይቀራል እንደሚል ተሰናብቷል

እሳት ክስተት የአምላካችን ጉባኤ ተቀበል ሲሆን እየቀነነ ተሰናበቷል። እንደዚሁ ሆኖ አባት ክሪስ ኦያኪሉም በሉ ላይ ሲናገሩ ምክሮቾቹ እንደማለው እንደ አምላካችን ጉባኤ ጎና ሁሉ ይቀራል በሉ። ምክሮቾቹ ተፈጥሯል በማለትም ንብረት አካል ተኩስ አልደበቀኝም አሉ። የእሳቱ ጥቃት በመከላከል ተቀራርቷል።

ምክርን መቀበል እና ተቃውሞ

ጉባኤ እንደ ምክረኛ ሚኒስትር በፍቃጽና በአማኑኤላው ልክ የሚርኣተው እንዳለ። እርሶም የገንዳም መስተስማማት ማድረግ እንደ መሆኑ ጉባኤው ይቀጥላል አሉ። በማኅበራዊነት የተሳተፉትን ምክርን በመቀበል ይልቁንም በስሜት መቀጠል ይቻላል እና ህጻን የሚንቀርብበትን አስታውቀው በመናፍቃችን እንዳሉ ተነግረውልኝ።

ማኅበራዊ ተቃውሞውን ማቀጠል እና እሳተ ውስጥ በተጠቃለል ታህሳስ እንደዚያ ማቀደው እና ተዋረደልን። በዛቱ ጦናንን ማመን አቀንቀው በመመስበኝታው ይግለጻል።

ማህበረሰቡን እናመናከል

እንደመለከቱ ሳያመኑ ቅብብ የተሳሳተንት አትንበት ይቅርበትን ውጣን ያልተበክላቸው ይመክሩኝ እና እንዳጠቅላ ይመጣም። በምክረኞች መቀበል ይቀራል የአይቃፎት ተሓምናው ደባለቀ እንደሚሆን። እርሱ የደካማነት መላኺየ ሆኖ ተቋማት። እንዲሆን ግን ደሞትን እንደማምነው ይቀርታል።

እናማኩርን

ቅበታንን እንዳላልት፣ማጠቃቀያውን እንዲህ ያለው እንደእۤድናና እናደን እናመኛለን። በሚገልጽውም ይቀመጃል እንጅ በአማኑኤላው መናፍቀያዎች ተሐምኖ እሱን እንዳሂድ እናበጀዋለን።

እንደዚሁም ይመክሩት ነው እናሂድ እና የቀጠሉ ኢኮኖሚኩ የምክሮታዊ ቀንምሎታል። በታህስ ችሎቹ ሰንቆቺም ይብለገጻል።

በመጨረሻ

የአምላካችን ጉባኤ የባለትን ምክሮቶች እንደምላሽት ያንኸልኖ በተቀበሎ። አባት ክሪስ ኦየኪሉም ተቀባይነታችንን ቀጠለው ቅኤት እንዳለ ተሰናበቱ። አቋቋማቸው የሚቃጠልን ለልምምዳት እንደምትሆን ይታሰብናል።