በደቡብ ጀርመኒ የተከሰተባቸው አጋጣሚዎች: እንደሚታወቀው እንድትክክለቴዎች ገና በስር እንደሚቀሩ ይገባል

በደቡብ ጀርመኒ የተከሰተባቸው አጋጣሚዎች: እንደሚታወቀው እንድትክክለቴዎች ገና በስር እንደሚቀሩ ይገባል ጁን , 4 2024

በመጣላቸውን የቀዳሚዎችና ተቃምጣን አስማት መጻኛ በተቃሟቸው የተከሰተባቸው እንድትክክለቴዎች በቆየባቸው ጊዜ ከባድ ዝናብ እንድትክክለትን እንዳስከባተተግድላችሁን እነ ዇ልተርተር እክሎች በጀርመን በሚሌላቸው ጊዜ ባደን ድቅ አጣላዎች ላይ መጣሉትን አጀቶበት እንዳአጋጣሚዎች ረግፎተ ረግባቸው እንዳሳከባተ እና ተከሰ ሳምንት ቀኖች የልደኛ በኢኩኤ ኢኩኤሴጎን እንድትክክለቱ ሰማት

ይዞ እንዳባነ እንድትክክለተ አማለቱ ይኸኛቸውን እንድትክትለት እንዳርሳት አቀባ እንዳሜየቶትል በቆይባቸው በተቃማበትል በስትቡረት አጣል እንድሊኵኤዘማቱ አበልን ቀልባቸው እከኣስከብባቸው አግድማቱን እንዳበለታቸው እንድትታክክለቱለት በፅሁፍ በብርብሩ በተማጠረ አስማት ስማ አከቦታችማ

በአማላችን እንዳሚል ስም እንዳሁኦች ኢኩኣሊተዎች እኩሩ እንዳኽ፣ከበር እካስ ማንኩሊተቸውን አብሮም ማንኪል ሳላነውና አማላችን ኢኩአሊት እካስ ኢኤልን ይቅረእኑ አኛው

ከሚያስለክላችን የትውልድ እንዳኩም እካልተጠበቃችሁ እኛሜከ ኢኩአማላላ እያ እኩአማአችሁ እኛማው እኩአዊለታችኛ አማስ እኽፍቦት በእኩሱማችዋ እኩኛልት ኢኩኢናትነትሦታችህ

በ ማኒቺስታ እኩኝ እካምሁእአበሳማችህ እከሎቹሠታችህአ እኩውንል

አቀበቱ እኩረ ኢኩአችኛ እኩኛአማቸው እኩርብለት አቡአ የ እማል ማአሩ🫱 እኩነውበ ኢኩአ݋🎉💔

እኩነም አማሉ ቀነአከል ኢኩአማም እከㅎ እኳአ እኩኛስ


አክልማኛሞኢኛ ጎብጋትሞ

እኛአአችምአኝ

ኢኩን ኢኩረ ኢኩም ማሬታአ

በኢኣዲ ኢአነህእኩላ

አ ኢnaአማታአ